Pro-Vida

"Geen plantstress meer door zuurstoftekort in water"

Zuurstof is iets waar niemand buiten kan. Zonder zuurstof zou mens, dier en plant niet kunnen leven. Planten en bloemen in de kas hebben zuurstof nodig bij de wortels. Voldoende zuurstof draagt bij aan de water- en voedingsopname van de wortels waardoor de kwaliteit van de plant beter wordt en de plant zich effectiever kan verdedigen tegen pathogene schimmels. Maarten Kramer, Aquamar: "De ideale manier om extra zuurstof bij de wortels te brengen, is via het irrigatiewater. Probleem in de glastuinbouw is dat er in het bassin wel genoeg zuurstof gemeten wordt in het water, maar bij de druppelaar is het zuurstofgehalte te laag. Bij hogere temperaturen, bijvoorbeeld in de zomer, is het zuurstofgehalte zelfs in het bassin al te laag.”

Lees meer...

Nadat er bij diverse glastuinbouwbedrijven een demo-model van de Pro-Vida OX is geïnstalleerd zijn we inmiddels begonnen met het installeren van de definitieve Pro-Vida modellen. Met de demo-modellen hebben we veel ervaring op kunnen doen en dat hebben we vertaald naar de definitieve modellen. De Pro-Vida OX is een makkelijk te installeren unit. Onze standaard modellen kunnen 1 tot 15 liter pure zuurstof per minuut toevoegen aan het water door middel van nanobellen.

Interesse? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Bij diverse glastuinbouwbedrijven is een demo-model van de Pro-Vida OX geïnstalleerd. Glastuinders kunnen op deze manier ervaring opdoen met de Pro-Vida. De Pro-Vida OX is een makkelijk te installeren unit zoals te zien is op de foto.

De unit op de foto is overigens een demo-model.